mobile.png

Hello

Track 3

11:30 - 12:45

13:45 - 15:00

Geoportals voor Landmeters-Experten i.v.m. afpalingen

In deze BOLE vzw track, voor landmeters-experten en geïnteresseerden, zullen we de integratie van de PV’s van afpalingen van private landmeters-experten in de publieke kadastrale systemen van onze buurlanden (DE, FR, LU) voorstellen. Het tweede deel van de track zal gewijd zijn aan de stand van zaken in België wat de vooruitzichten en recente ontwikkelingen betreft. Wat dit laatste betreft, zullen de verdeling in volumes en de administratieve grenzen worden besproken.

Voormiddag 

 • Séverine Vernet et Claire Richard, Ordre des Géomètres-Experts, France (FR)
   

 • Laurence Brucker, Ordre luxembourgois des Géomètres officiels, Luxembourg (FR)
   

 • Verena Simon, Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung Saarland, Duitsland (FR)

Namiddag

 • Mise en contexte de l’utilisation de la source authentique des limites administratives à destination des gestionnaires de SIG et des géomètres-experts - Alain Bertrand, Conseiller au Centre Mesurages et Photogrammétrie de l’AGDP (SPF Finances – A.G. Documentation Patrimoniale ) (FR)
   

 • Prekadastratie: verleden, heden en toekomst - Joke De Wit, Expert Juridische Mutaties van AAPD (FOD Financiën – A.A. Patrimoniumdocumentatie) (NL)
            

 • Evolutions prévues de l’administration mesures et évaluations de l’AGDP - Gauthier Legros, Conseiller général, Chef de service de la division « Mesures » (FR)
   

 • Jean-Yves Pirlot, Président OBGE asbl, modérateur, Voorzitter BOLE vzw, moderator (NL & FR)